จดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี

จดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ที่ปรึกษาบัญชีภาษี วางระบบบัญชี รับสอนบัญชี สำนักงานบัญชี นนทบุรี ทีมงานประสบการณ์กว่า 25 ปี
เปิดเวลา 09:00
รูปภาพส่วนหัวของเว็บไซต์

อัปเดต

ทำบัญชีในโปรโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นการทำบัญชีที่ถูกต้องตาม พรบ. การบัญชีหรือไม่
.
การทำบัญชีรายวัน ไม่ว่าจัดทำด้วยมือหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะต้องเป็นไปตามประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่องกำหนดชนิดของการทำบัญชี ที่ต้องจัดทำข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชีระยะเวลาที่ต้องลงรายการในการ ทำบัญชีและเอกสา...

อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

หน้าที่เกิดเมื่อ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
.
เมื่อกิจการได้ทำการ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้วก็จะมีหน้าที่ จัดทำรายงานภาษี ต่างๆ รวมถึง ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องยื่นแบบ ภ.พ. 30
.
เอกสารแนบแบบฟอร์ม คือ รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย ของเดือนซึ่งรวบรวมมาจากใบกำกับภาษี จากการซื้อ และ การขายสินค้า ...

อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จากกำไรสุทธิ
.
โดยให้คำนวณเสีย “ภาษีเงินได้นิติบุคคล” จากกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชี โดยปกติจะกำหนดให้มี 12 เดือน ยกเว้นกรณีดังนี้ จะน้อยกว่า 12 เดือนก็ได้
.
1) บริษัทหรือห้างที่เริ่มตั้งใหม่ หรือ “จดทะเบียนบริษัท” “จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน” ใหม่
.
2) บริษัทหรือห้างที่ “...

อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน” “บริษัทจำกัด” หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้เริ่มจัด “ทำบัญชี” นับแต่วันที่ “ห้างหุ้นส่วน” “จดทะเบียนบริษัท” จำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด นั้นได้รับการ “จดทะเบียนนิติบุคคล” ตามกฎหมาย
...
สำนักงานบัญชี พีทูพี
☎: 097-236-2994
Line ID: p2pacc
www.p2paccounting.com
www.facebook.co...

อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

หากท่านเป็นผู้ประกอบการที่กำลังมองหาโปรแกรมบัญชีออนไลน์ในการทำบัญชี ที่สะดวกใช้ สามารถบันทึกบัญชี ได้สะดวกรวดเร็วในยุคดิจิตอล ตอบสนองการทำบัญชี ได้ทุกที่ทุกเวลา 

โปรแกรมบัญชี Flowaccount  ระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมในปัจจุบันเป็นอย่างมาก

ขอแนะนำอ่านบทความโปรแกรมบัญช...

อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Month Of Battle
น้องๆทีมงาน บัญชีพีทูพี
เบื้องหลังเดือนปิดงบ
ยื่นงบการเงิน'63
เดือนมิถุนายน'64
=====
สำนักงานบัญชี พีทูพี
☎: 097-236-2994
Line ID: p2pacc
www.p2paccounting.com
www.facebook.com/P2Paccounting
www.p2paccounting.blogspot.com
=====
#ที่ปรึกษาบัญชี
#จดทะเบียนบริษัท #รับทำบัญช...

อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

หลายคนที่เคยไปจดทะเบียนบริษัทด้วยตนเอง
.
คงจะทราบดีว่าโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนต่าง ๆ นั้นเกิดขึ้นได้ง่ายมาก ไม่ว่าจะเป็นเอกสารไม่ครบจดไม่ได้ ต้องมาใหม่, ชื่อบริษัทซ้ำใช้ไม่ได้ ต้องคิดมาใหม่ หรือไม่มีใครช่วยแนะนำว่าควรจดเป็นห้างหุ้นส่วน หรือเป็นบริษัทดี ไม่มีความรู้ทำให้เสียเปรียบตอนเสีย...

อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติที่ดีของผู้รับทำบัญชี ในสำนักงานบัญชี
1. มีความรู้และทักษะในเรื่องกฎหมายข้อบังคับเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ทำการทำบัญชี
2. มีความรู้ และทักษะในเรื่องกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการสอบบัญชี
3. มีความรู้ และทักษะในเรื่องมาตรฐานการบัญชี
4. มีความรู้ และทักษะในเรื่องมาตรฐานการบัญชี...

อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อ่านบทความ จดทะเบียนบริษัท ความสะดวก ยุค WFH
.
สิ่งอำนวยความสะดวก ให้กับเจ้าของธุรกิจในเรื่องของการ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหจก. นิติบุคคล
.
สำนักงานบัญชี พีทูพี
www.p2paccounting.com
อ่านบทความกด ดูข้อมูลเพิ่มเติม ด้านล่าง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อความรับรอง

2 ปีที่แล้ว
- manapaporn w
2 ปีที่แล้ว
FN_OxN
2 ปีที่แล้ว
- parima y

จดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี นนทบุรี


เป็นสำนักงานบัญชี ที่ให้บริการทางด้านบัญชีอย่างครบวงจรได้แก่ รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี วางแผนภาษี จดทะเบียนบริษัท  ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการควบคุมคุณภายโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ลูกค้าทุกท่านจะอุ่นใจวางใจ และมั่นใจในความถูกต้อง ด้วยตลอดระยะเวลา ด้วยประสบการณ์ด้านบัญชีกว่า 20 ปีเต็ม เรามีความมั่นใจว่า  ลูกค้าทุกรายของเราจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการเรา ทำไมเราจึงมั่นใจว่าจะแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ ตลอดระยะเวลากว่า 9 ปี เราได้ให้บริการลูกค้ามากกว่า 1,000 ราย มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงาน  และนำใช้เทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการทำงาน จนได้ระบบการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนดังนี้
1.ทำความเข้าใจธุรกิจของลูกค้าเพื่อปรับการทำงานให้เข้ากับลูกค้า ให้ความรู้บัญชีและภาษีเบื้องต้นแก่ลูกค้าเพื่อให้  ลูกค้าเข้าใจภาพรวมของระบบภาษี          
2.ให้เครื่องมือแก่ลูกค้าเพื่อช่วยในการทำงานเช่นโปรแกรมออกบิลโปรแกรมจัดการรายรับ โปรแกรมคุมสินค้าคงเหลือ เป็นต้น  
3. มีการส่งรายการผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน แก่ลูกค้า ทุกรายการค้า         
4. ลูกค้าสามารถโทรปรึกษาได้ตลอด
 
เราแตกต่างจากสำนักงานบัญชีอื่นอย่างไร
สำนักงานบัญชี  มีอยู่มากมายทั่วประเทศ สิ่งที่บริษัทมีอยู่แตกต่างคู่แข่งทั่วไปคือ สำนักงานบัญชีเรามีการลงทุนใน เทคโนโลยี และมีการพัฒนาระบบการทำงานอยู่ตลอดเวลา เรามีการให้ความรู้ด้านบัญชีและภาษีกับลูกค้าใหม่ทุกราย ลูกค้าที่ใช้บริการรับทำบัญชีกับเรา มีการปฏิบัติตามระบบที่เราวางเอาไว้ นอกจากจะทำให้สำนักงานบัญชีทำงานได้ง่ายขึ้น ยังจะส่งผลทำให้ระบบบัญชีของลูกค้ามีความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเติบโตได้ในอนาคต ไม่ต้องกังวลเรื่องระบบบัญชี และภาษี สิ่งที่ลูกค้าจะได้จากการใช้บริการจากเรา
  1. คู่มือในการดำเนินธุรกิจสำหรับ SME ประกอบไปด้วยเนื้อหาด้านบัญชี และภาษีเบื้องต้น
  2. ระบบการจัดการด้านบัญชี ได้แก่ ระบบรายได้ และระบบค่าใช้จ่าย
  3. ฟอร์มเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ
         
บริษัท สำนักงานบัญชีพีทูพี จำกัด เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันของผู้มีประสบการณ์ทางด้านการ ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และภาษีอากร โดยทีมงานของบริษัทมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี เพื่อตอบสนองความต้องการ  ของลูกค้า ได้อย่างตรงจุดประสงค์ นอกจากนี้การให้บริการของบริษัทฯ ยังถือได้ว่าครบวงจรของ ด้านบัญชีทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี และวางแผนภาษีอากร ซึ่งลูกค้ามาใช้บริการกับบริษัทจะเรียกได้ว่ามาที่เดียวแล้วครบทุกการให้บริการ นอกจากประสบการณ์ทำงานแล้วสิ่งบริษัทยึดถือไว้เป็นหัวใจของการทำงานคือ การปฏิบัติทางด้านวิชาชีพบัญชี ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และประมวลรัษฎากร มาเป็นอันดับแรก
ผู้ประกอบการลดภาระความกังวลเกี่ยวกับ ด้านบัญชีและภาษี "นำเวลาไปมุ่งหารายได้เพิ่มเข้าสู่กิจการ" ด้วย แพคเกจสุดประหยัด ทำบัญชี รายเดือน ลดค่าใช้จ่ายให้กับ "ผู้ประกอบการใหม่"         
ทำไมผู้ประกอบการต้องจัดทำบัญชี
การทำบัญชี นอกจาก "กฎหมายกำหนด" ให้ทุกบริษัทต้องมีการจัดทำบัญชีทุกเดือน และส่งงบการเงินไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง แล้ว ประโยชน์ของการทำบัญชี ก็เพื่อให้บริษัทได้ "รู้ว่าผลการดำเนินงานของบริษัท" มีผลการประกอบการ "กำไร หรือ ขาดทุน" เท่าไหร่ บริษัทที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ จะมีการปิดบัญชีทุกเดือน นำผลประกอบการที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อ "ปรับปรุงการทำงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น" การทำบัญชีจะทำให้ "การยื่นภาษีมีความถูกต้อง" ซึ่งเป็นหน้าที่ของพลเมืองที่ดีทุกคน นอกจากนี้ถ้าเราทำบัญชีที่ดี รัดกุม การเสียภาษีถูกต้อง ก็จะไม่มีความกังวลเกี่ยวกับสรรพากร อนาคต "ไม่ต้องกลัวสรรพากรมาเยือน" ทำไมควรจ้างสำนักงานบัญชีจัดทำบัญชีให้คุณจ้างบริษัทรับทำบัญชีมีค่าใช้จ่ายที่ถูกมาก เมื่อเทียบกับการจ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัทสำนักงานบัญชีมีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดทำบัญชี และการยื่นภาษี ทำให้ลดความเสี่ยงจากการทำบัญชีผิดพลาดผู้บริหารไม่ต้องแบ่งเวลามาปวดหัวกับเรื่องบัญชีและภาษี จะได้มีเวลามากขึ้นเพื่อไปหารายได้เข้าบริษัท

ให้บริการ "จดทะเบียนบริษัท"ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริษัท"มีพนักงานรับ-ส่งเอกสาร" และ "เข้าพบลูกค้า"ทุกครั้ง ก่อนการลงนามในเอกสารการจดทะเบียนบริษัท เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำชี้แจง หน้าที่ของบริษัทหลังจดทะเบียน รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกคน พิเศษสุด สำหรับธุรกิจที่เริ่มต้นใหม่ "จดทะเบียนบริษัท" กับเราวันนี้ เราทำบัญชีและให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี โดยไม่คิดค่าบริการจากลูกค้า จนกว่า กิจการของลูกค้าจะมีรายได้ (บิลแรก) รับรองและพิสูจน์ได้ เราเข้าใจในธุรกิจที่พึ่งเริ่มต้น ขอมีส่วนร่วม ลดค่าใช้จ่ายของท่าน จนกว่าที่กิจการของท่านจะมีรายได้ โดยลูกค้าจะได้รับ ความสะดวก และบริการด้วยความจริงใจจากบริษัท เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการจดทะเบียนบริษัท แต่ไม่มีเวลาในการดำเนินการเอง หรือยังไม่เข้าใจขั้นตอน เกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัท ไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารที่ต้องใช้ในการจดเบียนบริษัท หรือ เรื่องอื่นๆ อันเนื่องจาก ขั้นตอน สถานที่และเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการจดทะเบียนบริษัทนั้น ค่อนข้างจะยุ่งจากและซับซ้อน จดทะเบียนบริษัท ให้คำปรึกษาการจัดตั้งบริษัทโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณทำได้ ขอให้มั่นใจ
: 097-236-2994
Line ID: p2pacc

ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ

โทรเลย
  • 097 236 2994

ที่อยู่

ดูเส้นทาง
สำนักงานบัญชีพีทูพี นนทบุรี
เสาธงหิน บางใหญ่
นนทบุรี 11140
ไทย

เวลาทำการ

จ.:9:00–22:00
อ.:9:00–22:00
พ.:9:00–22:00
พฤ.:9:00–22:00
ศ.:9:00–22:00
ส.:9:00–22:00
อา.:9:00–22:00
ติดต่อเรา
ส่งข้อความแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด